Styrelse:
Ordförande- Helena Carlsson
Sekreterare- Ann Sörensen
Kassör- Susanne Zander
Ledamot- Terese Wiktorsson
Ledamot- Maria Tegestål
Suppleant- Carolina Dorup
Suppleant- Camilla Schmidt

Vill ni komma i kontakt med någon av oss så gör ni det på bjuvsdrill@hotmail.com

Tränare:
Seniorer- Ann Sörensen
Juniorer- Ann Sörensen & Helena Carlsson
Miniorer- Ann Sörensen & Helena Carlsson

Vill ni komma i kontakt med någon av oss så gör ni det på bjuvsdrill@hotmail.com